Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιούνιος 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
  Α τάξη Β τάξη Γ τάξη
ΠΕΜΠΤΗ 1/6/2017 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ώρα 10:15 ΙΣΤΟΡΙΑ ώρα 8:15 ΙΣΤΟΡΙΑ ώρα 8:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ώρα 11:00 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ώρα 8:15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ώρα 8:15
ΤΡΙΤΗ 6/6/2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ώρα 10:15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ώρα 8:15 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ώρα 8:15
ΠΕΜΠΤΗ 8/6/2017 ΦΥΣΙΚΗ ώρα 10:15 ΦΥΣΙΚΗ ώρα 8:15 ΦΥΣΙΚΗ ώρα 8:15
Designed by plustheme.com